Termeni și condiții Amanet de Acasă

I PREVEDERI GENERALE

TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL, (denumita in continuare “TEZAUR”) reprezinta persoana juridica romana cu sediul în Str. Ghetarilor nr 15, et 1, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la ONRC sub nr. J40/812/2009, Cod Unic de Înregistrare: RO24988924, înscrisă în Reg. de Evidența BNR sub nr. RE-PJR-41-035185 / 20.10.2009, operator date cu caracter personal nr. 17033. Pentru utilizarea acestui site si a serviciilor oferite de catre TEZAUR este necesar sa cititi cu mare atentie sa intelegeti si sa acceptati termenii si conditiile de mai jos. Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu termenii si conditiile privind serviciile oferite de catre TEZAUR, fara alte restrictii. 

  1. Accesul la Platforma in vederea efectuarii unei Comenzi este permis oricarui potential Client care actioneaza cu un scop  legitim si care are intentia de a realiza un imprumut online, cu respectarea acestor termeni si conditii. 
  2. Prin Client intelegem o persoana fizica care are minimum 18 ani si care are un act de identitate valabil; avand calitatea de DEBITOR in contractul de amanet generat de TEZAUR
  3. Este strict interzisa utilizarea abuziva a Platformei. Reprezinta utilizare abuziva a Platformei intr-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care ar fi de natura sa prejudicieze societatea Tezaur sau Afiliatii/Partenerii Tezaur (“Afiliati” reprezinta personele din acelasi grup din care face parte Tezaur, iar prin “Parteneri”, persoanele cu care Tezaur are o relatie de colaborare/contractuala)
  4. Prin utilizarea Platformei si, dupa caz, inregistrarea unei Comenzi, acceptati si sunteti de acord cu forma de comunicare la distanta( cum ar fi: telefonic sau e-mail, aplicatie mobila) prin care ne derulam operatiunile. 

II EFECTUAREA COMENZII SI CREAREA CONTULUI DE CLIENT

2.1. In cazul in care doriti sa obtineti un imprumut online, va trebui mai intai sa treceti printr-un proces de evaluare a aurului dumneavoastra. 

2.2. Va trebui sa completati un formular de comanda virtual, unde sa specificati gramajul bunului dumneavoastra. Dupa ce introduceti datele privind gramajul bunului dumneavoastra, veti primi in mod automat pe platforma, o informare cu privire la pretul pe care il veti putea obtine pentru evaluarea facuta de dumneavoastra. In situatia in care sunteti de acord, pasul urmator este sa solicitati ridicarea bunului de la adresa indicata de dumneavoastra, prin intermediul serviciului de curierat pus la dispozitie de TEZAUR. In acest sens veti selecta si intervalul orar in care curierul pus la dispozitie de TEZAUR poate ajunge la dumneavoastra pentru a ridica bunul (“aurul”) in mod gratuit.Bunul va fi asigurat automat pana la o valoare de maximum 1000 lei ( unamielei)

2.3. Pentru a putea beneficia de serviciile Tezaur, in cazul in care nu aveti deja un cont creat, va trebui sa va creati un cont in sectiunea dedicata. 

Pentru a va crea un cont, va trebui sa ne furnizati urmatoarele date: 

 • Numele si prenumele real
 • Adresa de e-mail
 • Numarul de telefon
 • Adresa de la care curierul pus la dispozitie de TEZAUR va putea ridica bunul (“aurul”) dumneavoastra
 • Datele dumneavoastra bancare pentru a va putea vira banii, precum cont iban etc.

III EVALUAREA BUNULUI (“AURULUI”)

3.1. Ulterior finalizarii cu succes a comenzii si solicitarii ridicarii bunului, acesta va fi ridicat de curierul nostru de incredere, gratuit, in conditii de siguranta, de la adresa indicata, la data si in intervalul orar ales, astfel incat  bunul (“ aurul “)dumneavoastra sa fie evaluat de catre personalul calificatTezaur. 

3.2. Pentru ca ne dorim sa oferim cea mai buna experienta Clientilor nostri si astfel sa sporim increderea in serviciile oferite de Tezaur, verificarea bunului dumneavoastra se va face de catre Tezaur, la sediul sau, in conditii de maxima siguranta. 3.3. Dupa preluarea bunului de catre TEZAUR evaluarea acestuia se va face de catre personalul calificat Tezaur. CLIENTUL accepta si intelege faptul ca, din gramajul brut al bunului din aur, se va scădea greutatea materialelor auxiliare precum: pietre, piele, silicon, plastic, argint, lemn, etc., precum și pierderea survenită în urma procesului de topire, pentru eventualitatea în care bunul nu mai este rascumparat.

3.4. Dupa evaluarea bunului (“ aurului”) de catre personalul calificat Tezaur, va rezulta o valoare care poate sa corespunda sau nu cu evaluarea initiala de la plasarea comenzii. Aceasta valoare va constitui Oferta si va fi transmisa pe adresa dumneavoastra de e-mail, fiind, de asemenea, disponibila si in sectiunea “Contul meu”. Oferta de pret va putea fi acceptata sau refuzata de catre dumneavoastra.

In cazul in care refuzati OFERTA , ati luat la cunostinta si acceptati faptul ca bunul se va restitui de catre TEZAUR prin serviciul de curierat catre dumneavoastra, la adresa indicata o data cu accesarea optiunii de refuz. De asemenea, acceptati faptul ca, in acest caz veti achita costul de transport a carei valoare este calculata in functie de destinatie si costul de asigurare a bunului pe perioada transportului, a carui valoare este in cuantum de 1% din valoarea evaluata a bunului acest procent putand fi modificat ca urmare a schimbarii conditiilor transportatorului. Aceste sume se vor achita online, cu card bancar, la accesarea optiunii de refuz OFERTA.

In cazul in care acceptati oferta TEZAUR, veti putea solicita intreaga suma din Oferta sau parte din aceasta, urmand ca ulterior sa puteti suplimenta suma imprumutata. Dupa manifestarea optiunii se va genera OFERTA cu valoarea solicitata care va fi transmisa pe adresa dumneavoastra de e-mail, fiind, de asemenea, disponibila si in sectiunea “Contul meu”. Dupa acceptarea ofertei finale, veti primi contractul  pe adresa dumneavoastra de e-mail, urmand ca acesta sa fie disponibil si in sectiunea “Contul meu”. Contractul ca avea forma si continutul prevazut mai jos, iar prin acceptarea ofertei va exprimati acordul cu privire la conditiile comerciale si la modalitatea de desfasurare a relatiilor contractuale dintre dvs si TEZAUR: termen de restituire, posibilitate de prelungire, comisioane, cost de transport, cost de asigurare pe perioada transportului, modalitati de rambursare/finantare, etc.  

CONTRACT DE AMANET NR. …………………………..

www.tezaur.com |            | contact@tezaur.org

Între:

TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL, înregistrată la ONRC sub nr. J40/812/2009, Cod Unic de Înregistrare: RO24988924, înscrisă în Reg. de Evidența BNR sub nr. RE-PJR-41-035185 / 20.10.2009, operator date cu caracter personal nr. 17033, , cu sediul în Str. Ghetarilor nr 15, et 1, Sector 1, Bucuresti, prin reprezentant …………………………….., în calitate de CREDITOR și

Dl/Dna ………………………………., domiciliat(ă) în ……………………………….., …………………. nr…………., BI/CI: seria …………………………………, nr. ………………………, CNP: …………………………………………., tel: …………………………………., e-mail: ............................................................, denumit în continuare DEBITOR, în temeiul prevederilor legale (art. 1270, art. 2480 și urm. NCC, art. 37 coroborat cu art. 14 alin. (1) lit d , art.52 alin.(1) din Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019 pronuntata de I.C.C.J. in dosar nr.3162/1/2018) și a Actului constitutiv al Societății Comerciale a intervenit prezentul contract de amanet (denumit în continuare "Contract") în următoarele condiții:

ART 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie predarea de către DEBITOR, a bunului/bunurilor mobile din proprietatea sa, descrise în Anexa 1 la contract, în amanet CREDITORULUI, pentru a garanta restituirea creditului în cuantum de ………………….. lei primit de acesta de la CREDITOR. Predarea bunului/bunurilor mobile se va efectua anterior generarii online a prezentului contract, urmare a solicitarii exprese a DEBITORULUI si acceptarii exprese de catre acesta a Termenilor si conditiilor “Amanet de acasa”, si a Prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

ART 2 - EVALUAREA BUNULUI:

2.1. Părțile convin, de comun acord, ca evaluarea bunului/bunurilor prevăzute la art. 1 s-a facut dupa data preluarii fizice a bunului/bunurilor de către CREDITOR urmare a transmiterii acestora de catre DEBITOR prin serviciul de curierat solicitat expres de DEBITOR, aceasta evaluare fiind acceptata de catre DEBITOR anterior generarii prezentului contract, prin acceptarea ofertei CREDITORULUI, VALOAREA astfel stabilită fiind considerată VALOAREA DE ÎNLOCUIRE A BUNULUI/BUNURILOR. Părțile sunt de acord că, în urma evaluării, din gramajul brut al obiectelor amanetate din aur, se va scădea greutatea materialelor auxiliare precum: pietre, piele, silicon, plastic, argint, lemn, etc., precum și pierderea survenită în urma procesului de topire, pentru eventualitatea în care bunul/bunurile nu mai sunt răscumpărate de către DEBITOR. 

 

Partile accepta in mod expres ca suma creditata mentionata la art. 1.1. de mai sus poate fi inferioara VALORII rezultate in urma evaluarii bunului/bunurilor (VALOAREA DE INLOCUIRE A BUNURILOR), ca urmare a solicitarii exprese a DEBITORULUI, insa, oricand pe durata contractuala, DEBITORUL poate solicita suplimentarea sumei creditate astfel incat valoarea totala a sumei imprumutate sa nu depaseasca VALOAREA evaluata a bunului/bunurilor predate. 

 

ART 3 - TERMENUL DE RAMBURSARE SI PRELUNGIREA CONTRACTULUI:

3.1. Termenul de rambursare este de 30 (treizeci) zile de la data acceptarii ofertei si generarii prezentului contract, DEBITORUL obligandu-se să restituie integral CREDITORULUI la implinirea termenului suma imprumutata, la care se adaugă comisionul datorat pentru această perioadă contractuală, comisionul de administrare, dupa caz, costurile de transport si cele de asigurarea a bunului/bunurilor pe perioada transportului. prin plata online cu card bancar. 

3.2. DEBITORUL poate prelungi termenul de rambursare al sumei imprumutate, atat in timpul perioadei contractuale cat si la expirarea acesteia, pentru noi perioade de 30 (treizeci) de zile, însă numai după achitarea prealabilă integrala a comisionului datorat la zi precum si a comisionului de administrare, dupa caz. Prelungirea se va face prin act aditional la contract care se va genera automat prin accesarea optiunii de prelungire si plata integrala a comisionului la zi.

 

ART.4- SUMA IMPRUMUTATA, COMISIONUL DATORAT SI ALTE COSTURI CONTRACTUALE

4.1  Suma imprumutata acordata DEBITORULUI este in cuantum de<suma imprumutata>..lei,  si va fi virata de catre CREDITOR   in termen de maximum 1 (una) zi lucratoare de la data acceptarii ofertei si generarii prezentului contract de catre DEBITOR, in contul DEBITORULUI mentionat de acesta la plasarea online a comenzii.

Suma imprumutata poate fi suplimentata, pe perioada termenului de rambursare sau a celui prelungit, dupa caz, in situatia in care prin acceptarea ofertei Creditorului si generarea prezentului contract DEBITORUL a solicitat expres o suma imprumutata pentru bunul/bunurile amanetate inferioara VALORII rezultate in urma evaluarii bunului/bunurilor (VALOAREA DE INLOCUIRE A BUNURILOR). In acest caz suplimentarea sumei creditate se va face astfel incat valoarea totala a sumei imprumutate sa nu depaseasca VALOAREA evaluata a bunului/bunurilor DEBITORULUI, prin accesarea optiunii de suplimentare si plata integrala a comisionului la zi, generandu-se automat un act aditional la contract prin care se prelungeste corespunzator si termenul de rambursare cu 30 zile .

4.2. Pentru suma imprumutata in cuantum de ……….. lei, DEBITORUL datoreaza un comision ..%/zi din suma creditata, respectiv de………. Lei, in regim de scutire de la plata TVA-ului, calculat pentru o perioada de 30 zile,

In situatia in care DEBITORUL alege sa ramburseze integral suma imprumutata mai devreme de 30 (treizeci) zile, comisionul se va recalcula in functie de data efectiva a rambursarii.

4.3. Costul de transport prevazut la art.3 pct.3.1.este calculat raportat la adresa de destinatie specificata in momentul efectuarii optiunii de restituire a bunului/bunurilor de catre DEBITOR. 

Costul de asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului pana la destinatia solicitata de DEBITOR este de 1% din valoarea bunului/bunurilor care fac obiectul contractului, acest procent putand fi modificat ca urmare a schimbarii conditiilor transportatorului. 

Costurile de transport si de asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului sunt datorate de către DEBITOR CREDITORULUI și au scadență la data la care DEBITORUL opteaza pentru restituirea bunului/bunurilor si achitarea integrala a obligatiilor stabilite in temeiul contractului si actelor aditionale la acesta.

4.4. Suplimentar față de costurile agreate de Părți și stipulate la art. 3 pct. 3.1 din Contract, CREDITORUL percepe un comision de administrare, cu acordul DEBITORULUI, dat de acesta la data acceptarii Ofertei inaintate de catre CREDITOR.  Valoarea totală a comisionului de administrare este fixă și este în sumă de 1.00 leu și reprezintă costul efectuat de către CREDITOR pentru fiecare notificare cu privire la data scadenta transmisa DEBITORULUI, pe intreaga perioada contractuala, inclusiv in cazul prelungirii duratei contractuale. Comisionul de administrare este datorat de către DEBITOR, CREDITORULUI și are scadență la expirarea perioadei de rambursare(inclusiv a perioadei prelungite) a sumei imprumutate și a comisionului corespunzător. În cazul în care DEBITORUL solicită prelungirea perioadei de restituire sau achitarea partiala a sumei agreate de Părți, cu prelungirea perioadei contractuale cu o noua perioada de 30 zile, acesta (DEBITORUL) are obligația ca, premergător prelungirii termenului de restituire, să achite  pe langa comisionul datorat conform art.4.1 de mai sus si contravaloarea comisionului de administrare datorat, după caz.

 

ART.5 – MODALITATI RAMBURSARE SUMA IMPRUMUTATA 

5.1. In situatia in care DEBITORUL, pana la expirarea termenului de rambursare sau la implinirea acestuia, opteaza sa achite integral CREDITORULUI suma imprumutata, comisionul contractual, costurile de transport si cele de asigurarea a bunului/bunurilor pe perioada transportului, la data creditarii contului CREDITORULUI cu aceste sume, acesta din urma va restitui bunul/bunurile care fac obiectul prezentului contract la adresa indicata de DEBITOR prin accesarea optiunii de restituire de catre acesta. Se considera achitare integrala de catre DEBITOR a obligatiilor asumate in temeiul prezentului contract, doar in situatia in care, pe langa suma primita si comisioanele datorate acesta achita si costurile de transport si cele de asigurarea a bunului/bunurilor pe perioada transportului. 

5.2. DEBITORUL poate opta pentru achitarea parțiala a sumei imprumutate si prelungirea contractului pentru o noua perioada de 30 zile, însă numai după achitarea comisionului datorat la zi , si a comisionului de administrare, dupa caz

5.3. In situatia in care debitorul opteaza pentru achitarea partiala a sumei imprumutate si, la expirarea termenului de rambursare suma ramasa de restituit de catre DEBITOR este de cel mult 2 lei iar comisioanele datorate in temeiul prezentului contract sunt achitate integral de catre DEBITOR, acesta ia la cunostinta in mod expres despre faptul ca prezentul contract se va prelungi automat pe perioade succesive de 30 (treizeci) zile pana la un termen cumulat de maximum de 90 (nouazeci)zile, prin generarea automata a  Actelor aditionale de prelungire, in baza caruia DEBITORUL va datora numai comisionul contractual prevazut la art.4.2. 

5.4. Oricand pe durata perioadei prelungite conform art.5.3. de mai sus DEBITORUL poate opta pentru acordarea unei noi creditari pentru bunul/bunurile amanetate la CREDITOR, pentru o valoare cel mult egala cu valoarea de inlocuire a bunurilor calculata conform art.2 de mai sus, caz in care DEBITORULUI, in urma manifestarii optiunii de creditare in acest sens  i se va genera un act aditional la contract care va cuprinde suma acordata +comisioanele datorate cu privire la aceasta

5.5.  DEBITORUL accepta in mod expres faptul ca, la expirarea perioadei de 90 (nouazeci) zile de prelungire a prezentului contract conform art.5.3. de mai sus, fara efectuarea niciunei solicitari si fara accesarea vreunei oferte, contractul inceteaza, iar CREDITORUL mai păstrează încă 5 (cinci) zile calendaristice bunul/bunurile amanetate, pe care DEBITORUL le poate recupera în oricare zi din această perioadă de așteptare, accesand optiunea de restituire a bunului/bunurilor amanetate si plătind suma ramasa de restituit+comisionele datorate la zi conform prezentului contract si costurile de transport si asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului.

5.6. In cazul in care DEBITORUL , in termen de maximum de 5 (cinci) zile mentionat la art.5.5. de mai sus nu achita sumele datorate in temeiul prezentului contract si actelor aditionale la acesta , prin accesare optiunii de  restituire a bunului/bunurilor, bunul/bunurile vor fi considerate abandonate iar CREDITORUL va avea dreptul sa ia orice masura pe care o apreciaza de cuviinta cu privire la bunul/bunurile amanetate si abandonate.    

 

 

ART 6 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CREDITORULUI:

6.1. CREDITORUL se obligă să păstreze la dispoziția DEBITORULUI bunul/bunurile amanetat/e, pe toată durată Contractului, să nu-l înstrăineze sau să dispună în alt mod de bun/bunuri.

6.2. CREDITORUL se obligă să restituie DEBITORULUI bunul/bunurile primite cu titlu de amanet, dacă acesta își îndeplinește intocmai si la termen obligatiile de plată stabilite in prezentul contract, si actele aditionale la acesta, prin accesarea optiunii de restituire si achitarea integrala a sumei imprumutate, comisionului la zi, comisionului de administrare , costului de transport al bunului/bunurilor si costul de asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului.

6.3. După expirarea termenului de rambursare prevăzut la art. 3.1, dacă termenul nu a fost prelungit in conditiile art.3.2., CREDITORUL păstrează încă 5 (cinci) zile calendaristice bunul/bunurile amanetate, pe care DEBITORUL le poate recupera în oricare zi din această perioadă de așteptare, accesand optiunea de restituire a bunului/bunurilor amanetate si plătind un comision suplimentar de <0.5%>/lei/zi calendaristică de întârziere pe langa suma primita+comisionele datorate la zi conform prezentului contract si costurile de transport si asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului.

6.4. În cazul în care la expirarea termenului de rambursare și a perioadei suplimentare de 5 (cinci) zile calendaristice, DEBITORUL nu achita integral sumele datorate conform prezentului contract, sau la expirarea perioadei prelungite ori in conditiile art.5.6. de mai sus DEBITORUL nu achita integral sumele datorate conform prezentului contract si Actele aditionale la acesta, neoptand astfel pentru restituirea bunului/bunurilor amanetate, împuternicește cu puteri depline pe CREDITOR și își dă acordul ca, acesta din urma - CREDITORUL să ia orice măsură pe care o apreciază de cuviință, care să ducă la valorificarea gajului, pentru recuperarea creanței sale. 

6.5. În cazul pierderii bunului/bunurilor amanetate, din motive diferite de cele arătate la art.10 si art. 11, CREDITORUL, in situatia in care este in culpa dovedita ca atare, se obligă să plătească despăgubiri către DEBITOR în sumă totală de ………………… (valoarea de înlocuire a bunului/bunurilor, fără alte pretenții materiale ulterioare din partea DEBITORULUI, această sumă fiind considerată valoarea de înlocuire a bunului/bunurilor).

6.6. CREDITORUL este îndreptățit a fi plătit cu preferința din bunul/bunurile amanetate înaintea altor creditori ai DEBITORULUI, valoarea debitului fiind stabilită de părți la art. 2 coroborat cu art. 4.

6.7. În perioada în care bunul/bunurile este/sunt lăsat/e în amanet, CREDITORUL poate întreprinde orice acțiune în vederea reevaluării bunului/bunurilor, în scopul exclusiv de a verifica compoziția metalului prețios.

 

ART 7 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI:

7.1. DEBITORUL garantează că bunul/bunurile prevăzute la art. 1 sunt proprietatea sa, că metalele au în compoziție aliaj de aur în proporție de 100% și răspunde de proveniența acestora, fiindu-i prezumată bună credința la momentul acceptarii exprese a ofertei si generarii  prezentului Contract. DEBITORUL declară, pe proprie răspundere, prin acceptarea ofertei si generarea prezentului contract că bunul/bunurile amanetate nu provin din săvârșirea unei infracțiuni și nu fac obiectul vreunui litigiu.

7.2. În cazul în care, după primirea sumei menționată la art. 1 și lăsarea bunului/bunurilor în gaj, în urma reevaluării ulterioare a bunului/bunurilor amanetat/e de către CREDITOR, rezultă că bunul/bunurile nu are/au compoziția declarată, ci se dovedește a fi din alt metal/aliaj, decât cel recunoscut inițial, sau se dovedește că bunul/bunurile provine/provin din săvârșirea unei infracțiuni/fapte prevăzute de legea penală, DEBITORUL își asumă obligația de a restitui, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la notificarea CREDITORULUI în acest sens, suma primită precum si comisionul datorat precum si costurile de transport si asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului. În cazul în care devin incidente situațiile enunțate anterior, DEBITORUL declară, prin acceptarea ofertei si generarea prezentului contract, că înțelege faptul că societatea TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL se va întoarce împotriva sa, în vederea recuperării prejudiciului produs si plății de daune–interese.

7.3. DEBITORUL este obligat să verifice bunul/bunurile la restituire, întrucât prin acceptul sau de primire certifică și faptul că nu are nici o obiecție privind calitatea acestuia/acestora. Reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

7.4. DEBITORUL este în drept sa solicite restituirea bunului/bunurilor amanetate prin accesarea optiunii in acest sens, atât înainte, cât și la expirarea termenului convenit inițial prin prezentul Contract, sau a termenului prelungit, dar numai in situatia achitarii integrale a sumei cu care a fost creditat, a comisioanelor precizate la art. 4.2 și art. 4.4 si a costurilor de transport si asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului, conform art. 4.3. din prezentul contract.

7.5. Răspunderea pentru viciile ascunse privind bunul/bunurile amanetat/e revine exclusiv DEBITORULUI.

 

ART 8 - CLAUZE SPECIALE ȘI DECLARAȚII:

8.1. În temeiul art. 52 din Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul Deciziei nr. 23 din 14 octombrie 2019 pronuntata de I.C.C.J. in dosar nr.3162/1/2018 prezentul contract constituie titlu executoriu și se poate executa conform prevederilor art. 622 și urm. NCPC.

8.2. După expirarea termenului contractual prevazut la art.3.1., inclusiv a perioadei de 5 (cinci) zile prevazute la art.5.5 si art.6.3., CREDITORUL poate pastra(prelua) si valorifica bunul/bunurile amanetat/e pentru recuperarea sumei imprumutate, a comisioanelor, taxelor datorate, precum și altor cheltuieli efectuate pentru păstrarea bunului/bunurilor iar DEBITORUL este de acord să nu facă nici un fel de obiecțiuni, de nici o natura, cu privire la modul de valorificare a bunului/bunurilor lăsate în gaj.

8.3. Prin acceptarea ofertei si generarea prezentului contract DEBITORUL, cunoscând dispozițiile legii penale privind falsul în declarații precum și consecințele juridice generate de declarațiile neadevărate, declara, pe proprie răspundere, că este în deplinătatea facultăților mintale, este unicul proprietar al bunului/bunurilor ce face/fac obiectul art. 1, ca bunul/bunurile sunt libere de sarcini și nu face obiectul vreunui alt gaj sau garanții de orice fel, nu a fost instrainat și nici nu a fost obținut ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

8.4. De asemenea, DEBITORUL se obligă că, ulterior acceptarii ofertei si generarii  prezentului Contract, nu va greva/permite instituirea oricărei sarcini asupra bunului/bunurilor ce face obiectul art. 1, în beneficiul unor terți.

8.5. Prin acceptarea ofertei si generarea prezentului contract, DEBITORUL declară că a luat cunostinta si a acceptat informațiile cuprinse în prezentul Contract (caracteristicile esențiale ale Contractului, precum și efectele pe care le pot avea asupra bunului/bunurilor amanetat/e, costurile ce fac parte din valoarea totală de rambursat, precum și consecințele neplății acestora) anterior acceptarii exprese a ofertei.

 

ART 9 - CALCULUL TERMENELOR:

9.1. Părțile convin ca termenele prevăzute în prezentul Contract să se calculeze pentru fiecare zi calendaristică, ziua acceptarii ofertei si generarii prezentului contract și ziua împlinirii termenului luându-se în calcul.

 

ART 10 - CAZ FORTUIT ȘI FORȚĂ MAJORĂ:

10.1. Pierderea bunului/bunurilor amanetat/e sau distrugerea totala/partiala a acestora datorită unui caz fortuit-tâlhărie, jaf, furt etc. sau de forță majoră-calamități naturale, incendii, război etc - și altele asemenea, exonerează CREDITORUL de orice răspundere.

 

ART 11 - DISPOZIȚII FINALE:

11.1. În caz de neîndeplinire la termen a obligațiilor asumate de DEBITOR prevazute in prezentul contract, DEBITORUL consimte ca, după îndeplinirea formalităților legale, bunul/bunurile specificate în art. 1 și Anexa 1 la prezentul Contract să devină proprietatea CREDITORULUI. 
CREDITORUL nu iși asumă răspunderea pentru utilizarea neautorizată sau frauduloasă, in orice mod, de catre o altă persoană (terț, apropiat, membru al familiei sau orice altă persoană) a datelor din contractul de amanet (cod client, număr de contract, precum și orice alte date).

11.2. Legea aplicabila prezentului contract, actelor aditionale si anexelor la acesta este legea romana.

11.3. Orice neintelegeri cu privire la interpretarea, executarea, modificarea/completarea prezentului contract se vor solution amiabil; in cazul in care nu se va putea rezolva pec ale amiabila partile se vor adresa instantelor de judecata competente din Romania.

 

ART 12 – Acceptarea ofertei, parte integranta a prezentului contract si generarea prezentului contract reprezinta negociere directa și libera de orice fel de constrângere, cu privire la fiecare articol în parte din contract și anexele la acesta, partile înțelegând perfect și fiind în acord deplin asupra modului în care acestea sunt formulate și interpretate, manifestarea acordului expres prin acceptarea ofertei, a anexelor la contract si generarea prezentului contract, fiind rezultatul voinței părtilor și a acestei negocieri.

Prin acceptarea ofertei, a anexelor la contract si generarea prezentului contract partile declară în mod expres că au citit, înțeles și sunt pe deplin de acord cu toate prevederile Contractului, ofertei si anexelor la contract.

Anexele care fac parte integranta din prezentul contract:

Anexa 1- Descriere bun/bunuri amanetate+comisioane

Anexa 2 - Oferta

Anexa 3-  Termeni si conditii “Amanet de acasa”

Anexa 4-  Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

CREDITOR
TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL

 

                        DEBITOR

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA CONTRACTUL NR. ……………………… / …………………..

 

Nr. crt.

Denumire obiecte

K

Gramaj brut

Gramaj evaluat

Preț/g (ron)

Valoare evaluată

Termen (zile)

Sumă împrumutată

Total de restituit

1

……….

…….K

……..

………….

…………

…………….

………

………… lei

…………… lei

Total

………….. lei

 

………… lei

…………..lei

Total de plata (comision administrare inclus)

……………… lei

Comision: …….%
Valoare comision: ………… lei
Valoare comision administrare: ……….. lei

Cod client: ……………………………….

Observații: ………………………………

Generarea prezentului contract reprezinta acordul expres al DEBITORULUI cu privire la punerea la dispozitia CREDITORULUI a actului de identitate al DEBITORULUI,  acceptarea ofertei si a anexelor la contract,.

 

CREDITOR
TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL

 

DEBITOR
……..

 

 

 

IV RASPUNDERI SI GARANTII

4.1. In calitate de Client declarati și garantati că datele pe care ni le furnizati sunt corecte și reale, fiind singurul răspunzător pentru acestea. Pe lângă garanțiile anterioare, declarati în mod expres că sunteti proprietarul bunului sau că aveti dreptul de a transmite dreptul de proprietate asupra lui către orice altă persoană și nici nu a fost obținut ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni si nu face obiectul vreunui litigiu.

 

V. PROPRIETATE  INTELECTUALA 

5.1.Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la  Platformă sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Platformei sau după caz, a licenţiatorilor Platformei. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. 

5.2.Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Platformă, orice informație comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Platformă, activitatea acesteia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Platformei sunt și rămân proprietatea  exclusivă a Platformei, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute  în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții. 

5.3.Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site/Aplicație în alte scopuri decât cele permise prin prezenta sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.