Politica de avertizori

Avertizori in interes public


Potrivit Legii 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, persoanele care raporteaza incalcari ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul autoritatilor, institutiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum si in cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispozitie modalitati de raportare folosind canale interne sau externe.

Persoanele care raporteaza incalcari ale legii in interiorul societatilor TEZAUR optand pentru canalul intern de raportare, o pot face prin urmatoarele modalitati:

  • in scris, prin intermediul serviciilor postale/de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor nr. 15, etaj 1 – mentionand pe plic in atentia persoanei desemnate cu primirea si inregistrarea raportarilor in interes public (Cristian Mihai)
  • in format electronic, la adresa de email: avertizori.integritate@tezaur.com ;
  • prin comunicare telefonica, mesaje sms sau mesaje whatsapp la numarul de telefon 0725.161.489;
  • personal, prin intalnire fata in fata cu persoana desemnata, la cererea avertizorului in interes public si la data stabilita de comun acord cu persoana desemnata.

Persoanele care raporteaza incalcari ale legii optand pentru canale externe de raportare, o pot face la Autoritatea Nationala pentru Integritate prin urmatoarele modalitati:

  • Online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/);
  • Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
  • Telefonic, la numarul 0372.069.869 selectand tastele 1 (Selectare lb. romana), 0 (Acord inregistrare conversație), 3 (Directia Avertizori in interes public). Conversatiile vor fi inregistrate automat;
  • Prin intermediul serviciilor postale la adresa ANI din Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, Bucuresti – Romania – In atentia Directiei Avertizori in interes public;
  • Personal, prin prezenta la sediul ANI (cu programare prealabila efectuata la adresa de email avertizari@integritate.eu).

De asemenea, raportarea prin canale externe se poate efectua si la alte entitati publice care, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul acestora de competenta.