Politica de confidentialitate

1. INTRODUCERE

1.1 Tezaur Investment Group (denumita in cele ce urmeaza TEZAUR) respecta confidentialitatea oricaror date, informatii legate de utilizatorul inregistrat pe site, precum si a tranzactiilor efectuate de acestia, in conditiile si limitarile impuse de lege. Prin prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal va informam in legatura cu modalitatea in care se efectueaza prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu Regulamentul General (UE) 2016/679.

2. DEFINITII SI CATEGORII DE DATE CARE POT FI PRELUCRATE

2.1 Datele cu caracter personal inseamna orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila („Persoana Vizata”) care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online. Tezaur Investment Group prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: prenume si nume, adresa de mail, numar de telefon, adresa, CNP, date identificare carte de identitate, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de autoritati, adresa de domiciliu, data si locul nasterii.

2.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal  se refera la orice operatiune sau set de  operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

2.3 Operator inseamna orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de  drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ.

2.4 Tertul reprezinta orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date.

2.5 Destinatar inseamna orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari.

2.6 Data protection officer inseamna responsabilul cu protectia datelor.

3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI CATEGORIILE DE DESTINATARI CARORA LE SUNT DIVULGATE DATE CU CARACTER PERSONAL

3.1 TEZAUR prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: date de identificare, cum ar fi: Nume, Prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate etc...,date de contact: adresa de domiciliu/de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon mobil etc.

3.2. TEZAUR prelucreaza datele cu caracter personal in scopuri reale, prezente si legitime. TEZAUR nu va prelucra datele dumneavoastra in scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale, pentru care datele personale au fost colectate initial, daca nu exista consimtamantul prealabil al dumneavoastra, nu exista un interes legitim sau un temei juridic in acest sens.

3.3. TEZAUR prelucreaza datele cu caracter personal si in scopul transmiterii prin e-mail/sms de servicii, oferte si promotii, in scopul efectuarii de analiza economica interna, precum si in scopul activitatilor de marketing (tombole, concursuri). *Pentru a va exprima opinia in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scopurile mentionate, puteti sa trimiteti un e-mail la urmatoarea adresa: dpo@tezaur.org.

3.4. Pentru scopurile prevazute mai sus si agreate de Utilizator, acesta consimte in mod expres prin prezenta, ca mandatarii si/sau tertii contractanti ai Tezaur Investment Group S.R.L. sa aiba acces si drept de prelucrare a datelor si informatiilor puse la dispozitie de catre TEZAUR cu privire la obiectul contractului la distanta incheiat de dumneavoastra. In acest sens, TEZAUR poate furniza datele cu caracter personal altor societati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: servicii de contabilitate, servicii de marketing, servicii de arhivare, servicii juridice si servicii informatice.

3.5. TEZAUR poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Parchet, Politie, Instantele judecatoresti, Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.  De asemenea, TEZAUR utilizeaza servicii de analiza a pietei online in scop statistic precum si pentru realizarea ofertelor in functie de comportamentul si preferintele user-ilor. Aceste servicii de analiza web utilizeaza asa - numite ”cookie”-uri (vezi documentul Politica de cookie-uri).

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

4.1. In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate si in baza Regulamentului privind protectia datelor la nivel european nr. 679/2016, dumneavoastra puteti exercita oricand, oricare dintre urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale furnizate, rectificare a datelor, portabilitatea datelor, de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic, la stergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor, la restrictionarea prelucrarii datelor, de a se opune prelucrarii datelor, de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acestuia, de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. TEZAUR limiteaza durata de stocare a datelor personale la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.

5.2. TEZAUR revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor dumneavoastra personale. Periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.

5.3. TEZAUR sterge datele dumneavoastra la momentul la care acesta solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta.

5.4. In cazul in care pastrarea datelor personale este necesara in scopurile specificate de lege, TEZAUR va pastra in continuare datele personale furnizate de dumneavoastra.

6. SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prelucrarea se va realiza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor dumneavoastra cu masuri tehnice corespunzatoare, cu masuri organizatorice adecvate, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.

7. DISPOZITII FINALE

7.1. Pentru exercitarea oricaror drepturi, precum si pentru orice solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL, UTILIZATORUL i se poate adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul TEZAUR, in scris, prin intermediul serviciilor postale sau la adresa de e-mail: dpo@tezaur.org.